Doprava a Reklamace
Nákupní řád
  1. Objednávka je považována za závaznou.
  2. Základní pravidla nákupu se řídí Občanským zákoníkem České republiky.
  3. Zákazník objednáním zboží respektuje tento nákupní řád a souhlasí s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami nakupovaného zboží.
  4. Po obdržení objednávky dodavatel elektronickou poštou nebo telefonicky potvrdí objednávku.
  5. Doprava zboží je zajišťována dodavatelem po území České republiky a Slovenské republiky, popř. po světě dle dohody.
  6. Ceny uvedené v okamžiku objednávky jsou u položek skladem závazné. U zboží, které je nutné objednat v zahraničí je cena vázána na aktuální kurz a případně dopravné ze země původu a zákazník bude o aktuální ceně informován před realizací objednávky, tak aby se mohl rozmyslet, zda zboží chce či nikoliv
  7. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží a sortimentu v závislosti na situaci na trhu.

Dodací podmínky a platby

Zboží dodáváme těmito způsoby:

  • zásilka na dobírku
  • vyzvednutí a zaplacení osobně
  • zásilka poštou nebo spediční službou po provedení platby bankovním převodem

Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - jsme plátci DPH.

 
Dodací lhůty

Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 3 pracovních dnů, nejpozději však do 2 týdnů a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud je zboží  vyprodáno a dodací lhůta by přesáhla 2 týdny, budeme Vás včas informovat. Při zvolení platby předem, zálohy atd. je zakázka vyřizována od data připsání platby. Samozřejmě je možno vždy se předem informovat o termínu dodání konkrétního produktu.

Odesílání zboží do zahraničí uskutečňujeme přes Slovenskou poštu. Platbu zákazník uskutečňuje v EUR kurzem 1 EUR/26,10 Kč což je pevně stanovený kurz dopravce pro rok 2014. Ke každé objednávce bude připočítáno 4 EUR nebo 1% z hodnoty objednávku jako  poplatek banze za zahraniční platbu. Změna bankvoních poplatků vyhrazena dle ceníků banky.

Reklamační řád

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou, účtenkou (dodacím listem).

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, DPD, PPL, ...) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu bezprostředně po převzetí.

Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží muže uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

Nárok na uplatnění záruky zaniká neodbornou instalací, obsluhou nebo zacházením, používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedeným v návodu k obsluze.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

Na zboží, které je označeno "na zakázku" nebo "na objednávku" tj. zboží, které se musí objednávat speciálně ze zahraničí, se vztahují podmínky záruky v nezměněné míře, ovšem do záruky se započítává pouze hodnota zboží, nikoliv náklady na dopravu od dodavatele.  Při vracení zboží si Moto Classic odečítá skutečné náklady spojené s manipulací se zbožím, tj. především poštovné.

Zpět